Ik zoek een flexwerkplek 

UWV en Belastingdienst voorzien grote problemen bij uitvoering verplichte AOV

8 juli 2020

Het UWV en de Belastingdienst voorzien grote problemen bij de uitvoering van de verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid (AOV). Volgens de uitvoerders is het plan voor een verplichte AOV in de huidige vorm waarschijnlijk niet uitvoerbaar.

De beide instanties sommen hun bezwaren op in een brief die minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.  Zij richten zich daarbij in het bijzonder op, wat het UWV noemt, de complexiteit van de voorgestelde regeling.

In maart presenteerden de sociale partners een gedetailleerd advies voor zo’n verplichte regeling, die moet ingaan in 2024. In het pensioenakkoord is afgesproken dat zzp’ers zich net als werknemers verplicht moeten verzekeren, tot aan hun AOW-leeftijd. De Belastingdienst zou de premies innen en het UWV zou de uitkeringen betalen. Koolmees heeft het plan omarmd, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Tegelijk wijst hij op de bezwaren van de beoogde uitvoerders.

Lees hier het nieuwsbericht over het akkoord over de verplichte AOV

De reacties vanuit de hoek van onder andere de Werkvereniging op de nieuwe regeling waren al gelijk uitermate kritisch. Behalve dat zzp'ers in een uitzonderingspositie worden gedwongen, stuitte ook de hoogte van de inkomensafhankelijke premie, tot maximaal € 200,- per maand, op bezwaren, zeker in relatie tot de relatief lage uitkering op minimumloon niveau.

Uitvoerbaarheid AOV is problematisch

UWV en de Belastingdienst gaan niet in op de wenselijkheid van de verplichte regeling. Zij beperken zich tot de uitvoerbaarheid. En die is problematisch, stellen zij, omdat  zzp’ers veel keuzemogelijkheden krijgen. Zo kunnen zij ervoor kiezen om – tegen een hogere premie – al na een half jaar arbeidsongeschiktheid een uitkering te krijgen, in plaats van na een jaar. Wie twee jaar ‘wachttijd’ kiest, betaalt juist een lagere premie. En wie een private verzekering heeft met minimaal dezelfde dekking, hoeft niet mee te doen met de publieke verzekering (opt-out).

Al die opties zijn aangebracht om draagvlak te creëren onder zzp’ers, maar leiden volgens Koolmees tot 'een stapeling van complexiteit' voor de Belastingdienst en het UWV. Bijvoorbeeld ten aanzien van de gewenste mogelijkheid tot opt-out voor zzp’ers die al een verzekering hebben of zich liever zelf verzekeren. Deze keuze maakt uitvoering 'ingewikkeld' volgens het UWV. Bovendien werkt de opt-out ‘averechtse selectie’ in de hand, doordat het voor jonge, gezonde zzp’ers eenvoudiger en goedkoper zou zijn om een private verzekering af te sluiten.

Vraagtekens leven er ook over wijze waarop de vaststelling van de premie voor de verplichte AOV moet gaan plaatsvinden. In hun advies hebben de sociale partners vastgelegd dat de private verzekering minstens dezelfde premie en dekking moet hebben als de publieke verzekering. Dit zou betekenen dat de publieke premie bepalend gaat zijn voor de hoogte van de private premie, constateert het UWV. De uitkeringsinstantie adviseert Koolmees om na te gaan of dat juridisch houdbaar is.

Breed draagvlak blijft belangrijk

De opeenstapeling van variabelen maakt dat de regeling in de huidige vorm niet uitvoerbaar zal zijn, waarschuwt de Belastingdienst. Ook het UWV adviseert om de regeling simpeler te houden. Zo vraagt de uitkeringsinstantie zich af wat er moet gebeuren met aanvragen van mensen die deels werken in loondienst en deels als zelfstandige zijn.

Sowieso voorziet het UWV de nodige problemen waar het gaat om de vaststelling van welke groepen voor de verplichte AOV in aanmerkingen. Het UWV verwijst in dit verband naar de problemen die speelden rond de wet DBA. Hieruit zou blijken hoe lastig het is om het verschil tussen werknemers en zelfstandigen te bepalen.

Koolmees zegt veel waarde te hechten 'aan de signalen van de beoogde uitvoerders'. Tegelijk vindt hij het 'van groot belang dat er een verzekering komt die een zo breed mogelijk draagvlak kent en passend is bij de kaders die in het pensioenakkoord zijn vastgelegd'. Daarom gaat de minister verder met het uitwerken van de verplichte AOV. Hij verwacht nog dit jaar de Kamer verder te informeren. ‘Na de hoofdlijnenbrief streef ik ernaar dat een uitgewerkt voorstel begin 2021 in consultatie kan gaan.’

Terug naar overzicht


 
zzpflexwerkplek.nl is een initiatief van startersplatform ikwordzzper.nl

x

Bedankt voor je interesse in deze download. Wij hebben deze download beschikbaar gesteld via zzpmodelovereenkomsten.nl, je kunt jezelf daar gratis aanmelden, online het model invullen, online ondertekenen en bewaren. Klik hier om jezelf gratis aan te melden.
Volg deze link om het door jouw opgevraagde item in te kunnen zien.

Om een bestand te kunnen downloaden of in te kunnen zien, moet je ingelogd zijn. Login of registreer jezelf gratis!
Log in om de download te openen.
Vul onderstaand jouw mailadres in en ga akkoord met de voorwaarden om jouw download te kunnen openen.
Wij en door ons geselecteerde partners gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de beste ervaring op onze website bieden. Als je doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. akkoord